Tiering

Tier یک دیتاسنتر نشان دهنده این است که تا چه حد این دیتاسنتر در شرایط مختلف می تواند پایدار باشد در حال حاضر 4 کلاس یا تییر برای دیتاسنتر تعریف شده و وجه تمایز اصلی آنها افزونگی یا Redundancy است که هر چه این مورد بیشتر باشد هزینه بالاتری را نیز طلب میکند.

Tier1

Uptime: 99.671%

در استانداردهای موجود این کلاس حداکثر می تواند تا 28.8 ساعت در سال غیر فعال باشد.

تهویه: یک سری بدون نیاز به پشتیبان

تشخیص و سرکوب آتش: ملزم نشده.

Backbone Pathway  پیش بینی نشده

برق اصلی شرکت برق منطقه ای است و برق اصلی پشتیبان دیگری از نیروگاه دیگر در صورت قطعی برق اصلی پیش بینی نشده.

در T1 دیتاسنتر پیش بینی تامین برق اظطراری و یا سوخت ژنراتور در محل را تا 12 ساعت انجام می دهد.

برق اظطراریUPS و ژنراتور

در این کلاس هیچگونه افزونگی یا Redundancy پیش بینی نشده است.

تنها مزیتی که منجر به انتخاب این کلاس از دیتاسنتر می شود هزینه و میزان بازده اقتصادی دیتاسنتر است.

Tier2

Uptime: 99.749%

مرکز داده ای که 24X7 فعال است .

در این کلاس بیکاری مجاز 22 ساعت در سال است.

تهویه: یک سری بدون نیاز به پشتیبان

Backbone Pathway پیش بینی نشده

تشخیص و سرکوب آتش: ملزم نشده.

برق اصلی شرکت برق محلی است و در صورت قطعی برق اصلی پشتیبان پیش بینی نشده.

برق اظطراری UPS و ژنراتور

افزونگی ژنراتور دوم و UPS دوم

تفاوت T1 و T2 در استفاده از UPS جایگزین و پشتیبان ups اول و همچنین استفاده از 2 ژنراتور یکی اصلی به عنوان پشتیبان برق نیروگاهی و دومی جایگزین مواقع خرابی ژنراتور اول است.

Tier3

Uptime: 99.982%

در این مرکز فعالیت 24X7 و 50 هفته در سال یا بیشتر است و در طول فعالیت امکان ایجاد تغییرات یا تعمیرات وجود ندارد. در این نوع از مرکز داده حداکثر مجاز بیکاری 1.6 ساعت در سال است.

تجهیزات تهویه: 2 سری

برق اظطراری UPS و ژنراتور

سیستم تشخیص و سرکوب آتش: ضروری

پت وی خط پرسرعت اینترنت: ضروری

این سطح باید دارای 2 منبع برق اصلی باشد وژنوراتورها باید با N متقاضی دریافت برق در مرکز داده بدون محدودیت در مدت برق رسانی فعال باشند، در این سطح مرکز داده قطع برق منطقه ای نیروگاه محلی یک خرابی محسوب نمی شود و یک وضعیت مورد انتطار در نظر گرفته میشود. تجهیزات ژنراتور و برق محلی باید تستهای بای پس و نگهداری همزمان را پاس کنند.

افزونگی: برق اصلی دوم از نیروگاه دوم، ژنراتور دوم و ups دوم در خط برق اصلی در این سطح خط برق دوم دارای ژنراتور و UPS نیست.

Tier4

Uptime: 99.995%

در این سطح از دیتا سنتر بیکاری مجاز 0.4 ساعت در سال پیش بینی شده. 24 دقیقه در سال.

مرکز داده ای که از هر نظر Redundancy ضروری است و تقریبا اکثر تجهیزات زیربنایی مثل تامین برق اصلی و اضظراری، سیستم های تهویه و ... از هر کدام 2 مورد مجزا مورد استفاده قرار میگیرد

تجهیزات تهویه: 2 سری

برق اظطراری UPS و ژنراتور

سیستم تشخیص و سرکوب آتش: ضروری

پت وی خط پرسرعت اینترنت: ضروری

این سطح دیتاسنتر باید دارای 2 منبع برق اصلی از دو نیروگاه جداگانه باشد وژنراتور آن باید به N متقاضی دریافت برق در مرکز داده بدون محدودیت در مدت برق رسانی فعال باشد.در این سطح مرکز داده قطع برق منطقه ای نیروگاه محلی یک خرابی محسوب نمی شود و یک وضعیت مورد انتطار در نظر گرفته میشود. تجهیزات ژنراتور و برق محلی باید تستهای بای پس و نگهداری همزمان را پاس کنند.

تفاوت عمده قسمت تامین برق این سطح با Tier3 در وجود 2 ژنراتور پشتیبان در خط برق دوم می باشد که در این خط توزیع 2 UPS هم افزوده شده.

توضیح مختصر در مورد Tierها:

Tier 1: در این حالت که معمولی ترین دیتاسنتر می باشد ، فقط به میزانی که مورد نیاز است تجهیزات خریداری می شود و هیچ گونه افزونگی و پشتیبان در نظر گرفته نمی شود در این دیتاسنترها در صورت بروز هرگونه مشکل در کار دیتاسنتر اختلال ایجاد می شود

Tier 2: در این حالت با درنظر گرفتن مقداری افزونگی دیتاسنتر را در برابر حوادث تا حدودی مقاوم می سازیم در این رده استفاده از UPS و ژنراتور الزامی است و اجزای دیتاسنتر از فرمول N+1 پیروی می کند ولی مسیر عبور کابل های برق از یک مسیر است

Tier 3: در این حالت علاوه بر موارد رده قبل برای کابل های برق چند مسیر در نظر گرفته می شود و دارای چند Cooling  می باشد و برای تجهیزات دارای افزونگی بیشتری می باشد

Tier 4: در این حالت برای تمامی وارد ممکن افزونگی و پشتیبان در نظر گرفت چندین مسیر برق و Cooling وجود دارد در این دیتاسنتر امکان تعمیر و تعویض بودن ایجاد وقفه در کار دیتاسنتر وجود دارد حتی برای UPS و ژنراتور پشتیبان در نظر گرفته می شود.

 

 

طراحی شده توسط 3DQuest.ir