سقف کاذب

سقف کاذب

سقف کاذب یکی از عناصری است که در دیتاسنتر الزامی است. سقف اتاق سنتر به ساختمان متصل بوده و بار آن به سازه های اصلی ساختمان وارد می شود . لوله ها و سیم کشی سیستم اعلام و اطفاء حریق از طریق سقف کاذب انجام میگردد. کابل کشی برای سیستم نظارت تصویری و نصب خود دوربین نیز گاهی در سقف کاذب انجام میگردد.

ارتفاع مجاز سقف در دیتاسنتر 2.6 متر است. این ارتفاع از بالای کف کاذب تا زیر پایین ترین عنصر نصب شده زیر سقف کاذب ( مثل دوربین ، نازل های آتش نشانی و یا تجهیزات نور ) محاسبه میشود.

مشخصات سقف کاذب عبارتند از :

  • تایل های سقف کاذب بايد عايق صدا باشند.
  • تایل های سقف کاذب بايد مقاومت در برابر حريق و رطوبت باشند.
  • استفاده از رنگ روشن در سقف کاذب ضروري است.
  • استفاده از نگهدارنده ها براي تایل سقف کاذب ضروري است.
  • امکان جابجايي آسان تایل های سقف کاذب ضروري است.
طراحی شده توسط 3DQuest.ir