رفع چند آسیب‌پذیری امنیتی در نسخه جدید Wireshark

رفع چند آسیب‌پذیری امنیتی در نسخه جدید Wireshark

نسخه جدیدی از ابزار محبوب Wireshark که به طور گسترده برای تحلیل پروتکل‌های شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد، منتشر شده که در این نسخه چند آسیب‌پذیری امنیتی رفع شده است. مهاجم می‌تواند با تزریق یک بسته مخرب از آسیب‌پذیری‌ها سوء استفاده کند و باعث خرابی یا crash شدن برنامه شود.
شناسه‌های این آسیب‌پذیری‌ها بصورت زیر است:

•    CVE-۲۰۱۸-۱۹۶۲۵

•    CVE-۲۰۱۸-۱۹۶۲۶

•    CVE-۲۰۱۸-۱۹۶۲۳

•    CVE-۲۰۱۸-۱۹۶۲۲

•    CVE-۲۰۱۸-۱۹۶۲۷

•    CVE-۲۰۱۸-۱۹۶۲۴

•    CVE-۲۰۱۸-۱۹۶۲۸

نسخه‌های ۲,۴.۰ تا ۲.۴.۱۰ و ۲.۶.۰ تا ۲.۶.۴ آسیب‌پذیر هستند. در نسخه‌های ۲.۴.۱۱ و ۲.۶.۵ Wireshark این آسیب‌پذیری‌ها برطرف شده‌اند.

منبع خبر

 

افزودن دیدگاه جدید

طراحی شده توسط 3DQuest.ir