آسیب‌پذیری‌های جدید Samba

آسیب‌پذیری‌های جدید Samba

Team چندین بروزرسانی امنیتی را منتشر کرده است که از طریق آن تعدادی آسیب‌پذیری در Samba را برطرف می‌کند. یک مهاجم با سوء استفاده از این آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند کنترل یک سیستم آلوده را بدست بگیرد.
آسیب‌پذیری‌ها (CVE-۲۰۱۸-۱۴۶۲۹، CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۴۱، CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۵۱، CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۵۲، CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۵۳ و CVE-۲۰۱۸-۱۶۸۵۷) در نسخه‌های ۴,۷.۱۲، ۴.۸.۷ و ۴.۹.۳ برطرف شده‌اند.
جزئیات این آسیب‌پذیری‌ها بصورت جدول زیر است:

 

منبع خبر

افزودن دیدگاه جدید

طراحی شده توسط 3DQuest.ir